uvod copy.jpg
tim.jpg
escalator.jpg
uvod copy.jpg

Imidž je realita


SCROLL DOWN

Imidž je realita


Naším cieľom je pomôcť značkám robiť veci lepšie, efektívnejšie a s väčším nadšením.

 

„Veríme v zmysluplné vzťahy medzi značkami a ich používateľmi, založené na vzájomnom rešpekte a dôvere. Iba vtedy, ak marketing nie je postavený na plytkých frázach a samoľúbych tvrdeniach, môže byť prospešný tak značkám ako aj spotrebiteľom. Aby takéto vzťahy mohli fungovať, musia mať značky jasno, v tom, čo sú zač a zároveň spotrebitelia musia mať možnosť im otvorene hovoriť, čo si o nich myslia. Je preto dobré, ak existuje niekto, kto jednak vie zadefinovať značku a jednak dokáže do zlepšovania jej výkonov zaangažovať aj používateľov. 
Zmysel to dáva vtedy, ak výsledkom je stratégia rozvoja značky vedúca k lepšiemu napĺňaniu zákazníckych potrieb.
To je naše presvedčenie, to je to, v čo veríme.“ 
tim.jpg

Kto sme


Kto sme


Petra Lebiedzik

CONSULTANT

Vyštudovala Business Consultancy International so zameraním na Marketing and Sales v Rakúsku. Špecializuje sa na koordináciu projektov a kvantitatívne výskumy. Zaujíma sa tiež o branding a komunikáciu značiek. V UC pôsobí od roku 2015, predtým pracovala ako konzultant v medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcou sa maloobchodným auditom FMCG.

Marian Timoracký

PARTNER

Marketingu sa venuje od r. 1992. Pôsobil ako strategy planner v Mark BBDO Bratislava. Od roku 1998, kedy spoluzakladal United Consultants, túto spoločnosť vedie. Špecializuje sa na consumer insight, branding, komunikačné stratégie. Je autorom vyše 200 odborných i populárnych článkov, spoluautorom viacerých odborných štúdií a publikácií.

Miriam Trnková

CONSULTANT 

Vyštudovala sociálnu antropológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na kvalitatívny výskum (in-depth interviews, etnografický výskum, a pod.) Okrem toho sa venuje kvantitatívnemu výskumu a štatistike. V United Consultants pôsobí od roku 2013.

Petra Lebiedzik

Marian Timoracký

Miriam Trnková

escalator.jpg

V čom sme iní?


V čom sme iní?


o problémoch premýšľame do hĺbky

Nad problémom, ktorý firma rieši, sa zamyslíme, popremýšľame a navrhneme – častokrát originálne – riešenie; nevnucujeme štandardizované, hoci aj značkové produkty. Takýto prístup nám vždy zaručuje nový, neotupený pohľad na vec. Jednoducho robíme to, čo nás baví...

 

dostávame sa veciam na koreň

Do riešenia problémov angažujeme samotných spotrebiteľov, čo v kombinácií s našimi skúsenosťami a kompetenciami umožňuje dopracovať sa k podstate skúmaného javu - problému. Vo všeobecnosti veríme tvrdeniu - náš zákazník, náš pán, aj vo vzťahu k naším vlastným klientom. 

naše odporúčania majú prínos

Podieľali sme sa na projektoch ako je globálna stratégia značky softvéru, vstup medzinárodnej značky na slovenský trh, expanzia slovenskej značky do zahraničia, zaangažovanosť zamestnancov spoločnosti po jej re-brandingu, konsolidácia služieb a customer experience retailovej siete a i.