Prinášame nový pohľad,
vďaka ktorému bude vaša značka rásť.


 

Pomáhame značkám

Každá firma potrebuje posilňovať svoju pozíciu, zvyšovať tržby, generovať zisk. Najúčinnejší spôsob, ako to dosiahnuť, je kontinuálne zlepšovanie zákazníckej skúsenosti.

 

"25 rokov by neznamenalo nič, pokiaľ by sme značkám našich klientov nedokázali pomáhať aj dnes alebo zajtra."


Marian Timoracký

 

 

Marian Timoracký
partner MARK BBDO

  •  od r. 1992 sa venuje marketingovému poradenstvu
  •  v MARK BBDO pôsobí ako Strategy Planning and Research Director
  •  viedol poradenskú spoločnosť United Consultants
  •  v súčasnosti pod touto značkou rozvíja poradenské projekty pre vlastných klientov aj klientov MARK BBDO
  •  špecializuje sa na customer experience, consumer insight a branding
  •  je autorom vyše 300 odborných aj populárnych článkov a spoluautorom viacerých odborných štúdií a publikácií

V čom sme iní

Problémy

Vyhľadávame problémy. Vyhľadávame ich skutočne dôsledne. Kladieme veľa otázok. Študujeme množstvo dát. Konfrontujeme ich s doterajšími poznatkami. Až kým neprídeme veci na koreň. Keď identifikujeme problém, sme na najlepšej ceste ho vyriešiť. 

Riešenia

Vyše 25-ročné skúsenosti nám umožňujú pozerať sa na problémy z nadhľadu, v širšom kontexte. Aby sme mohli priniesť naozaj komplexné riešenie, spájame tento náš pohľad na svet s najnovšími poznatkami a know-how siete BBDO Worldwide.

Výsledky

Nepociťujeme väčšie zadosťučinenie, než keď nám klient povie, že vďaka našim odporúčaniam získal nových zákazníkov, zlepšil zákaznícku skúsenosť či prekročil plán tržieb. Teší nás, že takýchto prípadov je v našom portfóliu stále viac.

Náš tím

1.jpg

Martin Kozár
Analyst

Človek zameraný iba na vedecké zákony, fakty a tvrdé dáta – najmä v marketingu! Nemá rád domnienky, verí, že vo všetkom existujú zákonitosti. Drží sa iba toho, čo skutočne funguje. Rád sleduje novodobých priekopníkov vo vedeckom marketingu, ako napríklad Byrona Sharpa, Lesa Bineta, Petra Fielda, Marka Rittsona, či svetové štúdie Think Box alebo Effectivness Works.

2.jpg

Zuzana Špičková
Project Manager

Vyštudovala marketing na Fakulte managementu Univerzity Komenského
v Bratislave.  Po ukončení štúdia pracovala 8 rokov v retailovom marketingu a FMCG.

V United Consultants
pôsobí od roku 2017.

3.jpg

Miro Javor
Consultant

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu
v Bratislave i v Prahe, stratégie
a management študoval v Nórsku
i Fínsku. Pracoval na oddelení kvalitatívneho prieskumu v TNS AISA / TNS Slovakia, neskôr viedol výskumné oddelenie v TV Markíza. V United Consultants pracuje od r. 2015.


Popri našom core teame využívame služby viacerých externých konzultantov. Tajomstvo úspechu „united“ konzultantov spočíva v tom, že na každý projekt vieme ad hoc vytvoriť špecializovaný tím odborníkov z rôznych oblastí.