Brand strategy
Nasmerujeme vašu značku

Dnes sa za tvorcov značiek prehlasuje kde-kto. Budovanie značky však neznamená vytvorenie loga, navrhnutie web stránky či jej optimalizáciu. Skutočná tvorba značky začína poctivým hľadaním odpovedí: Na čom vyprofilovať značku, aby prinášala viac peňazí? Akú pridanú hodnotu spotrebiteľom produkt/služba prináša? Na akej myšlienke by mal byť postavený biznis do budúcna?

 

Nástroje

  • Analýza: Brand image study
  • Stratégia: Brand value proposition 

 

Výsledok

  • Komplexné zmapovanie aktuálneho stavu vašej značky v kontexte konkurencie
  • Vytvorenie value proposition vašej značky tak, aby vyjadrovala najsilnejšie stránky vášho produktu a zároveň bola odpoveďou na zákaznícke potreby
  • Vypracovanie komunikačnej stratégie vrátane zadefinovania naratívnej a vizuálnej zložky vašej značky

 

Referencia
"Aj lokálna značka má šancu stať sa svetovou. Predpokladom je, samozrejme, mať skvelý produkt, šikovných ľudí, dobrý biznis plán. No, samo o sebe to nestačí. Potrebuje mať pravdivú, zaujímavú a pre zákazníka relevantnú propozíciu značky, vizuálne príťažlivý symbol značky a brand stratégiu, ktorá je atraktívna naprieč všetkými kontinentami. A presne to sa nám v spolupráci s MARK BBDO podarilo dosiahnuť pre značku Eset."