Consumer insight
Vidíme do sŕdc vašich zákazníkov

Byť tak blízko spotrebiteľovi ako sa len dá. Pozorovať jeho správanie v jemu prirodzenom, autentickom prostredí. Spoznať konkrétny príbeh človeka v jeho reálnej životnej situácii. Rozumieť mu. To je zmyslom nášho kvalitatívneho prieskumu zameraného na odhaľovanie zákazníckych insightov.

 

Nástroje

  • Online poradenské komunity spotrebiteľov (Opineon)
  • Skutočné voľné individuálne hĺbkové rozhovory
  • Etnografia

 

Výsledok

  • Feedback od zákazníkov na existujúci produkt alebo koncept nového produktu
  • Lepšie pochopenie očakávaní a potrieb spotrebiteľov
  • Odhalenie nových obchodných príležitosti

 

Referencia
"Na základe prieskumu sme identifikovali problém: jeden zo smotanových jogurtov nášho klienta Rajo zákazníci kvôli jeho dezertným príchutiam, názvu a obalu považovali nie za jogurt na každodenné použitie, ale za dezert na nedeľné popoludnie, čím dochádzalo ku kanibalizácii smotanových dezertov z portfólia produktov klienta. Navrhli sme mu preto zmenu konceptu jogurtu, ktorá zahŕňala tak positioning, názov produktu, jeho packaging a následne aj marketingovú komunikáciu. Výsledkom bol 3 percentný nárast trhového podielu značky.“