Strategic consumer
Sto ľudí, sto chutí

Kto sú vaši skutočne najlepší zákazníci? Od koho možno očakávať budúci biznis? Sú to existujúci zákazníci, od ktorých by ste chceli, aby nakupovali častejšie a viac alebo potrebujete získať nových zákazníkov s dostatočne veľkou kúpnou silou, ktorí budú inklinovať k vašej značke? Ako identifikovať zákaznícke segmenty, identifikovať potenciál rastu a ako zo spotrebiteľov spraviť advokátov značky – to všetko sú otázky, ktoré si kladieme pri určovaní strategických zákazníkov. 

 

Nástroje

  • Segmentácia zákazníkov (dáta z kvantitatívneho prieskumu kombinované s transakčnými)
  • RFM analýza (transakčné dáta)

 

Výsledok

  • Plastický obraz o spotrebiteľoch z viacerých uhlov pohľadu (správanie a postoje ku kategórii, životný štýl, nákupné správanie, kúpna sila, finančný prínos toho-ktorého segmentu a i.)
  • Identifikácia skutočného potenciálu trhu, jeho veľkosť a štruktúra
  • Positioning produktov/služieb – špecifikácia spotrebiteľov, ktorým je produkt/služba určená


Referencia
"Na základe dát zo spotrebiteľského prieskumu sme pre klienta dm drogerie-markt vytvorili pôvodnú segmentáciu zákazníkov predajní drogérie. Hlavné komponenty tejto segmentácie   tvorili tzv. epizódy (sortimentné regály) a výdaje za drogériu. Naše odporúčania ohľadom sortimentu výrobkov boli zohľadnené pri profilácii predajní."